Актуално състояние на ОП „Зоологическа градина – София“

05 февруари 2023, неделя Viber

Попитах какво е актуалното състояние на ОП „Зоологическа градина – София“

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

На основание чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет, моля да ми отговорите устно и писмено на първата следваща сесия на СОС на следното питане, което да бъде включено в Дневния ред на Съвета:

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Актуално състояние на ОП „Зоологическа градина – София“

Уважаема г-жо Фандъкова,

Софийският зоопарк е една от атракциите в София. Той е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Отваря врати на сегашната си дестинация в средата на 80-те години. ОП „Зоологическа градина – София“ е създадено с Удостоверение 92007/27.05.1996 г. и Решение № 16/24.01.2013 г. на Столичен общински съвет. Дейността на общинското дружество включва стопанисване на Зоологическа градина – София, отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна; разпространение на природозащитни и екологични послания и знания; изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни; участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни и други.

Може да се каже, че зоологическата градина е огледало на града. След посещение на зоопарка и преглед на достъпните материали в публичното пространство оставам с впечатление, че Софийската зоологическа градина е занемарена като база и с много остаряла концепция за представяне на животните на посетителите:

 1. Сега животните са в клетки, а тенденцията в много зоологически градини в Европа е те да бъдат разделяни на географски принцип – вижте например Биопарк Валенсия, Лоро парк в Тенерифе, Пражки зоопарк, Зоологическа градина „Хелабрун“ в Мюнхен.
 2. Инженерните мрежи изглеждат в лошо състояние и имат нужда от основен ремонт.
 3. За две от трите основни функции за една зоологическа градина все пак може да се каже, че донякъде се извършват в нашата. Това са именно изложбената и учебно/образователната. За третата, възстановяване на изчезващи видове, аз не намирам никаква информация и предполагам, че не се извършва. 
 4. Безопасността на посетители, служители и животни може да бъде под съмнение при авария на някое техническо съоръжение.
 5. Зоопаркът не е член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) и съответно са ограничени възможностите за обмен на животни и обучение на служители с цел повишаване на тяхната компетенция.
 6. Ръководството може да привлича много повече посетители с разнообразни събития и съвместна работа с училища.

За мен остава и тоталното неразбиране защо по време на посещението ми в зоопарка попаднах вътре на концерт на популярни български поп изпълнители, които мен лично ме накараха да заобиколя отдалече сцената заради силата на звука от музикалната уредба, а на животните не смея и да си представя какво им е било, след като са ограничени в пространството, в което могат да се движат.

Поради важността на общинското предприятие, моля да ми отговорите на следните въпроси:

 1. Какъв е бюджетът всяка от последните 10 години?
 2. Колко човека работят в общинското предприятие и колко години е средният прослужен стаж на служител в зоопарка?
 3. Какво обучение преминават новите служители?
 4. Има ли организирани обучения за настоящи служители за подобряване на квалификацията?
 5. Колко посещения има в зоологическата градина за всяка от последните 10 години?
 6. Каква е общата площ на зоологическата градина в декари и може ли да се каже, че тя се равнява на средната или малко над средната за зоологическите градини в Европа?
 7. Кога е започнала процедурата по кандидатстване за членство в ЕАЗА и кога се очаква да приключи?
 8. Какви ще са ползите за зоологическата градина от това членство? Напр.: обмен на животни, модернизиране на базата, обучения на служители.
 9. Какво е състоянието на домовете на животните и на съоръженията и техническите средства, с които персоналът се грижи за тях?
 10. Какво е състоянието на оградата и възможно ли е навлизане на животни от Ловния парк?
 11. Какво е състоянието на топлопреносната мрежа? Вярно ли е че парното е аварирало? Ако има нужда от ремонт – колко би бил сериозен той? Такъв ремонт би бил за сметка на общинското дружество.
 12. Какво е състоянието на електрическата инсталация?
 13. Какво е състоянието на ВиК мрежата и има ли загуба на вода?
 14. Какви източници на вода има и всички от тях ли се използват? Ако има сондаж и той се ползва – това би пестило пари на общинското дружество.
 15. Какво е състоянието на канализацията?
 16. Как е организирана охраната за зоопарка като личен състав и технически средства?

София                                                                                                                        

5 февруари 2023

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Софийският зоопарк е една от атракциите в София. Той е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Отваря врати на сегашната си дестинация в средата на 80-те години. ОП „Зоологическа градина – София“ е създадено с Удостоверение 92007/27.05.1996 г. и Решение № 16/24.01.2013 г. на Столичен общински съвет. Дейността на общинското дружество включва стопанисване на Зоологическа градина – София, отглеждане и размножаване на животни от световната и българската фауна; разпространение на природозащитни и екологични послания и знания; изпълнение на дейности в областта на биологията, екологията, поведението и болестите на дивите животни; участие в национални и международни програми за интродукция и реинтродукция в природата на застрашени и изчезващи видове животни и други.

Защо е важно:

Може да се каже, че зоологическата градина е огледало на града. След посещение на зоопарка и преглед на достъпните материали в публичното пространство оставам с впечатление, че Софийската зоологическа градина е занемарена като база и с много остаряла концепция за представяне на животните на посетителите.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Екология

Входящ номер:

СОА23-ВК66-1429

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK