Осветлих финансови санкции за Столична община за милиони – Отчет за септември 2022 на Симеон Ставрев като общински съветник

02 октомври 2022, неделя Viber

Осветлих финансови санкции за Столична община за милиони – Отчет за септември 2022 на Симеон Ставрев като общински съветник

Накратко:

 • Осветлих финансови санкции за Столична община, потвърдени от съда
 • Без разписание на метрото в Google Maps, но за сметка на това - със скъпи договори за поддръжка
 • Следим внимателно ситуацията в Топлофикация София
 • Боклукът в район Оборище не се събира редовно
 • Празникът на София се чества вече 30 години
 • Извадих данните от камерите на АПИ за трафика през 2021

През август СОС не заседава. Затова и нямам отчет за този месец.

Осветлих финансови санкции за Столична община, потвърдени от съда

18 септември 2022

Поредна некадърно свършена работа от Столична община на Йорданка Фандъкова, намирисваща на откровена корупция. Административен съд – София-град потвърди финансова санкция в размер на 5% от поръчка на столичната администрация на ГЕРБ за „Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“ на стойност 12 050 677.61 лв. без ДДС по ОПОС 2014-2020. Така софиянци не само ще изгубим 602 533.88 лв. За пореден път ще има съмнение, че определена обществена поръчка се дава на точно определена фирма или фирми.

Преди 2 седмици ви информирах, че ВАС потвърди друга финансова корекция от 10% по договори за милиони левове по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ между Столична община и строителни фирми заради „нарушения на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки“.

Този път нарушението е, че по отношение на участниците-обединения (дружества по ЗЗД или консорциум) е поставен критерий за подбор, който ограничава възможността им да участват в обществената поръчка. Въведено е условие всеки от участниците в обединението, който ще извършва строителство да има регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. Според Закона за Камарата на строителите обаче, когато се касае за обединение, в което участват няколко лица, които ще изпълняват строително-монтажни работи, достатъчно е поне едно от лицата да е вписано в регистъра. Съдът приема, че критерият за подбор е необоснован, като е допуснато нарушение, пряко ограничаващо кръга на потенциалните участници.

В решението има цитираната и съдебна практика, така че предполагам и че на втора инстанция ВАС ще го потвърди.

1 септември 2022

Преди седмица ВАС потвърди нова финансова корекция от 10% по договори за милиони левове по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ между Столична община и строителни фирми заради „нарушения на чл. 2, ал. 2 от Закона за обществените поръчки“. Това значи, че администрацията на Фандъкова не си е свършила работата да защити интереса на София, а е дала предимство на избраните изпълнители да спечелят поръчките, при това с финансовата щета за софиянци от 606 560.66 лева. Решението касае обществени поръчки за строителство/основен ремонт на училища/детски градини

❗Напомням, че съдът постанови по подобен начин глоба от 25%, т.е. 12 млн. лева, по договора за ремонт на трамвайното трасе до Княжево на обща стойност 48 млн. лв. Не съм разбрал ремонтът между другото да е приключил и гражданите да използват отново трамвай 5.

❗Фирмите, които са спечелили поръчките, са „Интерхолд“ ЕООД, „Климатроник“ ЕООД, „Калистратов груп“ ООД, „Д&Д“ ООД.

❗На 26.03.2018 г. с Решение №СОА18-РД93-46, кметът на Столична община открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции“.

❗В крайна сметка на 2 инстанции се потвърждава финансова корекция в размер на 10 процента поради допуснати нарушения на ЗОП.

❗Нарушенията най-общо са, че възложителят е формулирал ограничаващо изискване спрямо потенциалните чуждестранни участници в обществената поръчка, както и други изисквания, които необосновано ограничават участието на стопанските субекти в обществената поръчка.

Линк към решението на ВАС може да намерите в първия коментар под поста.

Без разписание на метрото в Google Maps, но за сметка на това – със скъпи договори за поддръжка

20 септември 2022

Няма разписанията на градския транспорт на София в Google maps, защото ДАНС не дава. Това отговори на мой въпрос кметицата Фандъкова на последното заседание на СОС. Столичният метрополитен е определен за обект от националната сигурност. Това според нея означава, че разписанията в реално време по трите метродиаметъра могат да се подават към Google maps само и единствено ако ДАНС дадат разрешение. Не мога да си обясня как в цяла Европа навигацията в телефона включва и метрополитените, а в България – не. И там имат ДАНС.

16 септември 2022

На мой въпрос към Фандъкова получих отговор, че месечно метрото дава по 18 073 лв. на две фирми – Антима ООД и ВКГ „Инженерни технологии” за дейност „поддръжка, ремонт, резервни части и софтуерно обезпечаване, оптична преносна мрежа, сървъри и други“. Не е уточнено кога точно е сключен договорът с тях, но ако предположим, че ще получават тези средства 4 години в рамките на мандата, това се равнява на 18 073 x 12 (месеца) x 4 (години) = 867 504 лв. За мен това описание на дейността звучи много общо – може да извършват например дейност за 3 000 лв, но да получават 18 073 лв. на месец. Ще се наложи да поискам повече информация от Метрополитен ЕАД. Отделно друга фирма „Клубфербанд“ ООД получава по 4 900 лв. месечно за „поддръжка, резервни части, ремонт, софтуер, обслужване на вградени компютри и фискални устройство, монетни и левови устройства, кодиращи устройства, механика, комуникационни връзки с касите и др. на 186 бр. автомати за продажба и зареждане на превозни документи “.

Следим внимателно ситуацията в Топлофикация София

12 септември 2022

Парно в София през зимата ще има, защото газ е осигурен. Това получиха днес като гаранции общинските съветници от ДБ в СОС Инж. Грети Стефанова и Симеон Ставрев от служебния министър на енергетиката. Участието им в работната група е единствено и само с цел да се осигури безпроблемно топлоснабдяване на софиянци през зимата на поносима цена.

 • Групата на Демократична България в СОС категорично заявяваме, че служебното правителство на Румен Радев не е в правото си да решава съдбата на столичната топлофикация. Негова единствена задача е да организира предсрочните избори.
 • За съжаление разговорите основно се свеждат до това държавата през БЕХ да придобие Топлофикация София, като се планира за пореден път цесия на дълговете срещу собственост.
 • Опасността от такава сделка е желанието на Министерство на енергетиката и БЕХ да отдадат дружеството на концесия на частен инвеститор, който нито СОС, нито Столична община ще могат да контролират, въпреки споменатата „златна акция“.
 • Ако Топлофикация се дава на концесия, то там трябва да влезе голям международен инвеститор чрез прозрачна процедура и ясен договор за управление, при който да се гарантира ниска цена на услугата за крайния потребител.
 • Припомяне отново, че основното и най-печелившо решение на проблемите на Топлофикация София е да се изградят нови когенерации, които да произвеждат ефективно електрическа и топлинна енергия и да осигурят ниска цена на парното. Същото се отнася и за разделянето на два или три ринга на топлоснабдяване на столицата. За въпросните когенерации се говори от 2008 от ГЕРБ, но нищо не се прави конкретно. Липсата им е причина да се трупат дългове вече не за стотици милиони, а за милиарди левове.
 • Загробените десетки милиони при фалита на КТБ и проваления проект на завода за изгаряне на отпадъци допълнително усложняват ситуацията в дружеството.
 • Неефективното оперативно управление от страната на ГЕРБ в София, подозренията за корупционни сделки, липсата на желание и визия за инвестиции в подобряване на ефективността са довели монополиста в София и най-голяма топлофикация на Балканите до практически фалит. В същия момент доказателство, че този бизнес може да е успешен и да е с по-ниски цени за крайния клиент от сегашните, са двете топлофикации в Пловдив и Варна, където мерките за модернизиране на дружествата и изграждане на когенериращи мощности са предприети отдавна и те са на печалба.
 • Грети Стефанова попита дали министърът ще си подаде поисканата вече от ДБ оставка.
 • За сметка на това министерството организира “екскурзия” за посещение в Тулуза, за да се види как там се отопляват кварталите с геотермална енергия, на което от Демократична България категорично решихме, че никой няма да участва в такова пилеене на публичния ресурс.
 • Докато ГЕРБ все още управляват София се съмняваме, че може да се намери голям стратегически инвеститор за Топлофикация, който да извърши оперативно реструктуриране, да намали радикално корупционния елемент от сделките по доставки на стоки и услуги, и търговията с електроенергия и въглеродни емисии, и да инвестира в когенерационни мощности и намаляването на загубите по мрежата.

24 сепетвмри 2022

След одит на Сметната палата и проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране в управляваната от ГЕРБ вече 15 години “Топлофикация София”, само факти:

⛔ Процесът по модернизация на мощностите, които в по-голямата си част са от средата на миналия век, не се ускорява.

⛔ “Топлофикация София” е в тежко финансово състояние, трайно нерентабилно и със задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация.

⛔ На фона на огромния недостиг на средства, столичното парно не стопанисва ефективно имотите си, от които може да генерира допълнителни доходи – апартаменти, които са оставени без поддръжка, както и за имоти, отдавани под наем на цени, които не са променяни с години, или които не се плащат.

⛔ “Топлофикация София” не изпълнява планираните инвестиции, а заради липсата на модернизация продължава да генерира големи разходи за въглеродни емисии.

⛔ Ремонтната програма на дружеството драстично изостава. Разходите по това перо за 2015 – 2019 г. са 23.73 млн. лева, което е 61 на сто спрямо планираната стойност, заложена в бизнес плана.

⛔ Липсата на инвестиции бави плановете за увеличаването на производството на електроенергия, намаляването на вредните емисии, с което да паднат и разходите за купуване на CO2 квоти.

⛔ Проверката на КЕВР за пореден път показва, че дълговете на столичното парно растат лавинообразно. Към края на юни 2021 г. те са били 711 млн. лева към “Български енергиен холдинг” (БЕХ) и 86 млн. лева към “Булгаргаз”.

⛔ Една година по-късно дълговете вече достигат съответно 909 млн. лв. с ДДС – по споразумения с БЕХ, и 273 млн.лв. с ДДС – към “Булгаргаз”.

⛔ Дружеството е надхвърлило одобрените му от регулатора разходи за персонал и вместо приетите като икономически обосновани 53.6 млн. лв., за заплати и осигуровки са били платени 78.3 млн. лв.

⛔ До 6 дни “Топфлофикация София” е длъжна да обяви график за плащания към “Булгаргаз”.

⛔ Договорът с доставчика “Булгаргаз” е неизгоден – сред основните външни причини за системното натрупване на задължения са и сроковете

Боклукът в район Оборище не се събира редовно

Фирмата за извозване на боклука в район Оборище не събира боклука. Повечето контейнери са препълнени, а боклуци летят навсякъде. Работа на Столичен инспекторат е да следи за това дали се събира боклука или не. Шеф на Столичен инспекторат е бивш директор в МВР, когато ни биеха по време на протеста през 2020. Боклука в София се събира от Домусчиев, Вълка и Титан. Сами може да си направите изводите дали ГЕРБ не обслужват мафията.

Празникът на София се чества вече 30 години

„В чест на светицата София е построена първата за Сердика некрополна църква от VI в., съществуваща и днес. Издигната е на най-високото място в града, внушителна по вид и размери, църквата се вижда от километри разстояние. Наближилите града пътници отдалече възкликвали: „Ето я Света София!“, „Ето я София”. Така съвсем естествено се е родило наименованието на града, а според някои изследователи още през 1352 г. градът се нарича София“. Това е написано в доклада от 25 март 1992, с който 17 септември се определя като Ден на София. Остава ни само още една година до местните избори. Надявам се след това нашият град да се освободи от хватката на мафията.

Св. София е наречена така, защото всъщност означава Премъдрост Божия, подобно на големия храм в Цариград, днешен Истанбул, т.е. църквата не е точно посветена на светицата.

Извадих данните от камерите на АПИ за трафика през 2021

Успях да извадя данните от камерите на АПИ за трафика през 2021 г. Няма нужда да казвам, че данните са доста странно организирани и са за едва 142 камери в цялата страна. Ето основните ми наблюдения:

 • Най-много МПС са преминали през камерата при Горни Богров на АМ ХЕМУС – съответно 11,157,711. Следват Севлиево с 10,564,711, Перник с 9,710,539, околовръстното на София при кв. Суходол с 9,694,299. Камерата първенец при Драгичево от 2020 е едва на 12-то място със „само“ 4,912,823 МПС.
 • Става напълно ясно от тези данни, че има нужда от довършване на АM Хемус, околовръстно на София, АМ Струма, АМ Черно море, тунел под Шипка. Това са проекти, който ГЕРБ не можа да направи. Кюлчетата в чекмеджето на Баце доказват защо – заради корупция.
 • Топ средна скорост на камера при АМ Тракия е 110.94 км/ч, при АМ Марица е 100.7 км/ч, при АМ Хемус е 96.81 км/ч, при АМ Струма е 82.65 км/ч; по скоростния път Бургас – Созопол е 91.76 км/ч.
 • Линк към пълните данни може да намерите в първия коментар под поста.

Блог

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 4

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 3

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет – част 2

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Симеон Ставрев и неговите ангажименти в следващия Столичен общински съвет - част 1

Отчет за юни, юли и август 2023 на Симеон Ставрев като общински съветник

Отчет за юни, юли и август 2023 на Симеон Ставрев като общински съветник

Отчет за март, април и май 2023 на Симеон Ставрев като общински съветник

Отчет за март, април и май 2023 на Симеон Ставрев като общински съветник

Към блога

Медиатека

За какво ще използва приетият бюджет на София от над 2,6 млрд. лв.

За какво ще използва приетият бюджет на София от над 2,6 млрд. лв.

Симеон Ставрев, ДБ, пред novini.bg: В СОС трябва да търсим и намираме най-малкото общо кратно, а не да правим циркове за пред хората

Симеон Ставрев, ДБ, пред novini.bg: В СОС трябва да търсим и намираме най-малкото общо кратно, а не да правим циркове за пред хората

Как да бъде изградена "умна" мобилност в София? Разказват общински съветници

Как да бъде изградена "умна" мобилност в София? Разказват общински съветници

Към медиатеката
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK