Техническо и финансово състояние на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД

04 декември 2023, понеделник Viber

Поисках общинските транспортни дружества да ми предоставят данни за финансовото и техническото си състояние

До

Метрополитен ЕАД

ул. „Княз Борис І“ №121

[email protected]

Столичен Електротранспорт ЕАД

ул. „Подполковник Калитин“ №30

[email protected]

Столичен автотранспорт ЕАД

ул. „Житница“ № 21 

[email protected]

 

П И Т А Н Е

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Техническо и финансово състояние на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена следната информация:

За да може Столичен общински съвет да взима информирани решения за общинските си дружества – трябва да има достатъчно информация. „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД са едни от най-големите и най-важните за града, защото осигуряват публичен транспорт на града ни. „Метрополитен“ ЕАД е второто по активи след „Топлофикация София“ ЕАД, собственост на Столична община.

„Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД осигуряват градския транспорт в София с автобуси,  тролеи, трамвай и електробуси. „Метрополитен“ ЕАД обезпечава трите метролинии. Друго дружество на Столична община издава и продава основно превозните документи – „Център за градска мобилност“ ЕАД. В същото време е трудно да се разбере с какъв точно подвижен състава разполагат, какво е финансовото им състояние сравнено с предкризисната 2019 г., какви дългове и персонал имат. Затова искам да получа следната информация  и за трите дружества

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД:

 1. Колко единици подвижен състав има дружеството?
 2. Колко бройки е подвижният състав, разделен по възраст, марки и модели?
 3. Колко бройки подвижен състав е в движение ежедневно, колко са в резерва и колко не могат да се използват поради технически проблеми?
 4. Готови ли сте („Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД) със заданието от предишния Столичен общински съвет да изготвите списък от какъв подвижен състав се нуждае дружеството? Ако да – приложете го. Ако не – защо и кога ще е готов?
 5. Планирано ли е закупуването на нов подвижен състав и ако да – какъв, кога и с какви средства?
 6. Колко гаража/депа, с каква вместимост, с колко служители и в какво състояние има дружеството?
 7. Какви са другите по-големи материални активи на дружеството извън гаражите/депата и подвижния състав?
 8. Колко човека е общият персонал на дружеството?
 9. Колко от тях са водачи/машинисти?
 10. Колко е средната брутна заплата на персонала?
 11. Колко е средната брутна заплата на шофьорите/машинистите?
 12. Колко е средната брутна заплата на останалия персонал?
 13. Какви са заплатите на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор?
 14. Колко са приходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 15. Колко са разходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 16. Колко са неполучените, но дължими от „Център за градска мобилност“ ЕАД, пари на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 17. Колко са дълговете на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 18. Кои са основните пера в приходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 19. Кои са основните пера в разходите на дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 20. Кои са основните пера в дълговете на дружеството към всяка година от 2019 до 2023 включително?
 21. Какви обезценки, на каква стойност и по каква причина е направило дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 22. Колко обществени поръчки, на каква стойност, по какви пера и с кои по-големи изпълнители е направило дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 23. Колко поръчки по пряко договаряне, на каква стойност, по какви пера и с кои по-големи изпълнители е направило дружеството за всяка година от 2019 до 2023 включително?
 24. Какви са основните предвидени разходи за инвестиции в подвижен състав и инфраструктура за следващите години, подсигурени от собствени средства, заеми и европрограми?
 25. Какво е положението при обезпечаването с резервни части?
 26. Какво е положението с недостига на водачи по гаражи/депа?
 27. Какво прави дружеството, за да компенсира недостига на водачи, ако има такъв?
 28. Дружеството има ли бизнес план за всяка година от 2019 до 2023 включително и какво от него  е изпълнено и какво – не?
 29. Кога последно Сметната палата и/или АДФИ са правили одит на дружеството и за какъв период? Какви са неговите заключения?
 30. Какви са плановете за развитие на дружеството на изпълнителния директор и съвета на директорите, подобряване на транспортната услуга като скорост и качеството за пътниците, финансово стабилизиране, удолетвореност на персонала и т.н.?
 31. Кога е направен уебсайтът на дружеството и претърпял ли е технологично обновление (не обновление на съдържанието)?
 32. Кога логото на дружеството е претърпяло последна промяна?

С уважение,

СИМЕОН СТАВРЕВ

Моля, отговорите да ми бъдат изпратени писмено на електронната ми поща: [email protected]

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

За да може Столичен общински съвет да взима информирани решения за общинските си дружества - трябва да има достатъчно информация. „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД са едни от най-големите и най-важните за града, защото осигуряват публичен транспорт на града ни. „Метрополитен“ ЕАД е второто по активи след „Топлофикация София“ ЕАД, собственост на Столична община.

Защо е важно:

„Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД осигуряват градския транспорт в София с автобуси,  тролеи, трамвай и електробуси. „Метрополитен“ ЕАД обезпечава трите метролинии. Друго дружество на Столична община издава и продава основно превозните документи - „Център за градска мобилност“ ЕАД. В същото време е трудно да се разбере с какъв точно подвижен състава разполагат, какво е финансовото им състояние сравнено с предкризисната 2019 г., какви дългове и персонал имат. Затова искам да получа следната информация  и за трите дружества „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД.

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

метро: ЕП-0931; САТ: 2932; СЕТ: 01-1619

Отговор:

Свалете

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK