Подробна информация за новата тикет система в градския транспорт на София

27 юли 2022, сряда Viber

Поискахме подробна информация за новата тикет система в градския транспорт на София

До

Център за градска мобилност ЕАД

София, бул.”Княгиня Мария Луиза” №84

[email protected]

 

ПИТАНЕ

От Симеон Ставрев –

Общински съветник в Столичен общински съвет

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена следната информация:

 1. Искам да получа копие от договор/ите, с който/които ЦГМ възлага да се изготви техническа спецификация за възлагане на обществената поръчка за въвеждане на единна система за продажба и таксуване на превозни документи и видеонаблюдение в градския транспорт на Столична община.
 2. С кои представители на консорциум „Си Ен Ес – София Тикетинг Систем“ ЦГМ подписва примно-предавателни протоколи по изпълнението на Договор № ДЗОП-42/11.12.2018 г.? Моля за три имена, длъжности, адрес за кореспонденция/email.
 3. Да ми бъде предоставен отчет на плащанията от ЦГМ до консорциум „Си Ен Ес – София Тикетинг Систем“ за периода от подписване на договора до 31 юли 2022, включително отчетни материали относими към съответното плащане (копия от приемо-предавателни протоколи, фактури и платежни нареждания) в съпоставка с предвиденото по сключения договор. Какъв е размерът на доставените от консорциум „Си Ен Ес – София Тикетинг Систем“ материални и нематериални активи, приети от ЦГМ? За какви дейности по поддръжка на оборудване/системи се изплаща възнаграждение на консорциум „Си Ен Ес – София Тикетинг Систем“? Моля за предоставяне на справка на месечна база за извършените дейности по поддръжка, включително в метрото и за съответно изплатените суми, за периода от пускане на системата в експлоатация.
 4. Да ми бъде предоставен пълен списък на договорите по пряко възлагане от ЦГМ без обществена поръчка от 1 януари 2017 до 31 юли 2022 със следните колони – име на фирма, ЕИК, сума, номер на договор.
 5. Колко служители на ЦГМ са назначени за работа с новата системата за таксуване на пътниците в градския транспорт (ЕСЕТ)? На какви длъжности са и за какво отговарят? Колко служители поддържат тикет системата от страна на изпълнителя?
 6. Разполага ли ЦГМ с права да прави самостоятелно промени по доставените системи, включително като ги надгражда, променя и поддържа със собствени ресурси? В случай, че няма такива права кой е компетентен да извършва тези дейности?
 7. Къде са сървърите, на които се намира софтуерния код и базата данни на ЕСЕТ и кой има достъп до тях?
 8. Система за видеонаблюдение в колите на градския транспорт, би трябвало да бъде част от поръчката по споменатия договор за 97 млн. лв. Това така ли е или е допълнителна разработка с отделен договор, извън споменатите 97 млн. лв.? Видео преброяването на хората в градския транспорт наистина ли е автоматично или има намесен човешки фактор? Ако да – как точно и в какъв обем? Моля да се предостави справка за пътникопотока за периода от пускане на системата в експлоатация за всяка от линиите по разписание и спирки на градския транспорт.
 9. Какъв е обемът на месечна база на валидациите на превозни документи за наземен транспорт и за метро? Моля да се предостави справка на месечна база за броя на валидациите за всеки вид превозен документ, за всеки вид медия (смарт карта, издадена от ЕСЕТ; банкова карта; карта на метро; QR код; друга медия) и за всеки от видовете транспорт, за периода от пускане на системата в експлоатация.
 10. Какъв е обемът на месечна база на инспекциите на превозни документи за наземен транспорт и за метро? Моля да се предостави справка на месечна база за броя на инспекциите за всеки вид превозен документ, за всеки вид медия (смарт карта, издадена от ЕСЕТ; банкова карта; карта на метро; QR код; друга медия) и за всеки от видовете транспорт, за периода от пускане на системата в експлоатация. При извършване на тези инспекции колко са издадените наказателни превозни документи?
 11. Ако Столичен общински съвет реши да върне в наредбата за превоз на пътници в градския транспорт карнетките от 10 билета, ЦГМ има ли технологична готовност да ги пусне и тази възможност съществува ли разработена в ЕСЕТ?
 12. ЦГМ предвижда ли да прави собствено приложение за мобилен телефон за купуване на билети и карти? Ако да – предвижда ли в това приложение да може да се заплаща и синя и зелена зона – в момента ЦГМ има само сайт за продажба на карти и билети за градския транспорт, а именно – webportal.sofiatraffic.bg?  
 13. По договор има ли предвидени автомати за продажба на билети и зареждане на карти? Ако да – колко са, къде се намират физически и на разположение на гражданите ли са?
 14. Има ли компании, с които ЦГМ води преговори за продажба на билети и карти т.е. така наречените алтернативни канали и ако да – на какъв етап са тези преговори? Колко са компаниите и кога се предвижда да започнат разпространението? Какъв процент ще получат от продажбата? Ако има към момента алтернативни канали, моля, да предоставите справка за изплатените комисионни към съответните търговци и към консорциум „Си Ен Ес – София Тикетинг Систем“ за всеки от търговците.
 15. Провеждани ли са разговори между кметицата Фандъкова и ЦГМ за назначаване на независим одит на ЕСЕТ, който беше поискан от Демократична България? Ако да – в каква насока са били те?

С уважение, 

Симеон Ставрев

Моля отговорите да ми бъдат изпратени писмено на електронната ми поща: 

[email protected]

Документът е подписан с електронен подпис.

София                                                                                                                        

27 юли 2022 г.   

Вид:

Питане в СОС

В качеството на:

Общински съветник в СОС

Категория:

Транспорт

Входящ номер:

Изх-1537-[250]/27.07.2022г.

Отговор:

Няма отговор
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK