Връзка на бул. Брюксел от летището със СОП

Връзка на бул. Брюксел с околовръстното шосе ще създаде най-дългия безсветофарен маршрут в София – от Цариградско шосе, през летището, чак до Ботевградско шосе.


Източник на изображението