Увеличаване на обхвата на платените зони за паркиране

В много европейски градове е приета политиката паркирането да бъде платено. В София зоните за паркиране покриват неголяма част от града и могат да се разширят. Това ще реши следните проблеми:


Източник на изображението