Специални паркоместа за разтоварване на стоки

Бизнесът в града страда от липса на удобни места, където доставчиците да спират и разтоварват стока. Големият брой МПС-та прави намирането на паркоместа огрничено и шофьорите на бусове и служебни коли нерядко се налага да спират нерагламентирано или опасно за другите участници в движението и пешеходците.

Обособяването на специални паркоместа за разтоварване на стоки ще реши тези проблеми. Тази зона за паркиране може да бъде със следните параметри: