Преместване на Националния исторически музей в центъра на София

Може би най-интересният музей в България се намира в периферията на нейната столица. Наложително е да бъде преместен в центъра на града, за да могат повече хора да го посещават.


Източник на изображението