Ограничаване на старите замърсяващи автомобили

Колите със стандарти под евро 4 силно замърсяват въуздха и е логично най-малкото техните данъци да се увеличат значително, за да бъдат стимулирани хората да си купуват автомобили с по-високи екологични норми.


Източник на изображението