Изграждане на бул. Източна тангента


Източник на изображението