Приходи и разходи на ЦГМ за 2020 и 2021 г., натовареност на зоните за паркиране и Google Maps

До Център за градска мобилност ЕАД София, бул.”Княгиня Мария Луиза” №84 [email protected]  ПИТАНЕ От Симеон Ставрев – Общински съветник в Столичен общински съвет Уважаеми госпожи и господа, На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена следната информация:  Анализ на приходите от паркиране за 2020 … Continue reading Приходи и разходи на ЦГМ за 2020 и 2021 г., натовареност на зоните за паркиране и Google Maps