Използване на служебни автомобили на ЦГМ в извънработно време

До Център за градска мобилност ЕАД София, бул.”Княгиня Мария Луиза” №84 [email protected] ПИТАНЕ От Симеон Ставрев – Общински съветник в Столичен общински съвет Уважаеми госпожи и господа, На основание чл. 33, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация моля да ми бъде предоставена следната информация: „Център за градска мобилност“ ЕАД използва основно … Continue reading Използване на служебни автомобили на ЦГМ в извънработно време